نحوه تشخیص مدل خودرو

نحوه تشخيص مدل خودرو از روی شماره شاسی

/how-to-identify-the-car-model-from-the-chassis-number

این موضوع بر روی خودروهای پراید تا سال ۹۱ قابل اجرا هستش و در صورتیکه در خودروهای دیگر هم قابل اجرا باشد حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد ....