متقاضیان ویرایش خودرو

زمان اعلام نوبت «متقاضیان ویرایش خودرو» مشخص شد

/the-time-to-announce-the-turn-of-car-modification-applicants-has-been-determined

زمان تحویل خودرو برای متقاضیانی که  از 5 تا 10 اردیبهشت نوع خودروی خود را در سامانه یکپارچه خودرو تغییر دادند، اواسط هفته آینده اعلام می‌شود.