قیمت گذاری خودرو

اطلاعات مهم درباره قیمت گذاری خودرو

/important-information-about-car-pricing

حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد توافق همه بود و تا اخر سال قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو حذف خواهد شد. پس از ان باید سهام تودلی شرکت‌ها واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.