قیمت لاستیک

عرضه لاستیک با قیمت مصوب از امروز

/supply-of-tires-at-an-approved-price-from-today

فروش لاستیک با نرخ مصوب از روز دوشنبه 15 اسفندماه آغاز می‌شود. خریداران لاستیک می‌توانند از طریق پلتفرم‌های اعلام شده، اقدام به خرید کنند.