فیدلیتی پرستیژ

معرفی فیدلیتی پرستیژ بهمن موتور

/introducing-fidelity-prestige-bahman-motor

پس از عرضه موفقیت‌آمیز فیدلیتی توسط بهمن موتور، این شرکت با معرفی نسخه جدیدتر، یعنی فیدلیتی پرستیژ قصد دارد بازار کراس‌اوورهای کشور را به‌کلی دست گیرد.