طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی

جزئیات طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی

/details-of-integrated-domestic-car-supply-plan

وزارت صمت با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت‌دهی را اعلام کرد.