صافکاری خودرو

ویژگی‌های یک صافکار متبحر که باید بدانید

/qualities-of-an-expert-plumber-you-should-know

در نظر داشته باشید که تعمیرکار خوب، شخصی است که به صورت منطقی، کارشناسی خودرو را انجام داده و اظهار نظر کند. در این مقاله با  ویژگی های یک صافکار خوب آشنا خواهید شد


نکات ضروری صافکاری خودرو که باید بدانید

/the-essential-tips-of-car-smoothing-that-you-must-know

چگونگی آسیب خودرو در هنگام تصادفات، به شدت برخورد خودرو به مانع بستگی دارد. بر اساس میزان آسیب به بدنه ماشین، نحوه صافکاری و تعمیر آن نیز متفاوت است.در این مقاله با انواع صافکاری و هرنوع ابهامات در این زمینه بیشتر آشنا می‌شوید.


نکات مهم در صافکاری خودرو

/%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

صافکاری خودرو، مهارتی در جهت تعمیر بدنه ماشین است که هر تعمیرکاری، توانایی انجام آن را به نحو احسنت ندارد.