شمع های بوگاتی ویرون

تعویض شمع و کوئل این خودرو یک میلیارد تومان شد

/replacing-the-spark-plug-and-coil-of-this-car-cost-one-billion-tomans

آیا می‌توانید حدس بزنید که تعویض شمع برای ابرخودرویی مثل بوگاتی ویرون چقدر آب می‌خورد؟ به‌تازگی یکی از کاربران ردیت با انتشار پستی به این موضوع و به برخی هزینه‌های دیگر اشاره کرده است که نگاهی به آن خالی از لطف نیست.