شرکت هیوندای خودرویی

معرفی هیوندای اکستر ۲۰۲۳

/introduction-of-hyundai-exeter-2023

طی اخباری که اخیرا منتشر شده، شرکت هیوندای خودرویی با نام اکستر ۲۰۲۳ مخصوص بازار هند درنظر گرفته که قیمت آن ارزان‌تر از ۲۰۶ تیپ دو در ایران تمام می‌شود.