سیلر کاری

دلایل سیلرکاری کف خودرو

/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

سطح زيرين خودروها در معرض انواع تنشهاي فيزيكي و شيميايي مثل آب ، شن و سنگريزه است و در صورت عدم حفاظت به سرعت دچار خوردگي شده و از بين مي رود.


آشنایی با موم کشی خودرو

/%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

سیلرکاری به معنی درزگیری قسمت های مختلف خودرو است در این مرحله تمامی درزهایی که زیر، داخل و روی بدنه خودرو وجود دارد توسط سیلر ( موم ) درزگیری می شود.