دستگاه تشخیص رنگ خودرو

تشخیص قطعات تعویضی خودرو با دستگاه تشخیص رنگ

/post-171

یکی از راه های تشخیص قطعات تعویضی بدنه خودرو میتواند بررسی ضخامت رنگ اون قطعه باشد ️همانطور که در فیلم هم مشاهده میکنید ضخامت رنگ گلگیر تعویضی تقریبا نصف ضخامت قسمتهای فابریک خودرو است که این ضخامت کمتر میتواند یکی از نشانه های تعویض قطعه‌ باشد.