خرید تویوتا پریوس

فیلم/ کارشناسی و ارزش خرید تویوتا پریوس

/video-bachelor-and-the-value-of-buying-toyota-prius

آیا خودرو تویوتا پریوس به قیمت یک میلیارد و هشتصد تا دو میلیارد و صد ارزش خرید دارد یاخیر؟ در این ویدیو به کارشناسی کامل این خودرو پرداختیم.