انواع زنجیر چرخ

آشنایی با انواع زنجیر چرخ و نحوه بستن آن

/getting-to-know-the-types-of-wheel-chains-and-how-to-fasten-them

زنجیر چرخ وسیله‌ای است که برای پیشگیری از حوادث رانندگی بر روی چرخ بسته می‌شود تا اصطکاک را افزایش داده و امنیت بیشتری را فراهم نماید.