افزایش قیمت خودرو

افزایش قیمت خودرو برای سال آینده اعلام شد؟

/car-price-increase-announced-for-next-year

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: طرح موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست.


تکذیب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده

/denial-of-approving-a-30-70-increase-in-car-prices-next-year

وزارت صنعت معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و نوشت: شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو است.